تقاضای مردم برای خرید مرغ ۷۰ درصد کاهش یافت

تقاضای مردم برای خرید مرغ ۷۰ درصد کاهش یافت

آفتاب‌‌نیوز : مهدی یوسف خانی، رئیس اتحادیه پرنده و ماهی درباره صف‌های طولانی ایجاد شده برای خرید مرغ در مراکز عرضه مرغ دولتی، گفت: تقاضای مردم برای خرید مرغ ۷۰ درصد کاهش یافته است و کسانی هم که همچنان تقاضای خرید دارند به دنبال مرغ دولتی هستند و همین منجر به ایجاد صف‌های طولانی شده اطلاعت بیشتر دربارهتقاضای مردم برای خرید مرغ ۷۰ درصد کاهش یافت[…]