چرایی رویگردانی برخی جمهوری خواهان سرشناس از ترامپ

چرایی رویگردانی برخی جمهوری خواهان سرشناس از ترامپ

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : امیرعلی ابوالفتح، در پاسخ به این سوال که چرا برخی از جمهوری خواهان با نفوذ و سرشناس به صورت آشکارا و علنی از کاندیدای حزب رقیب شان یعنی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا حمایت کرده و از ترامپ روی برگردانند و آیا چنین موضوعی در انتخابات ریاست جمهوری پیشین اطلاعت بیشتر دربارهچرایی رویگردانی برخی جمهوری خواهان سرشناس از ترامپ[…]