تکذیب پشت‌بام‌خوابی با چه مدرکی؟

تکذیب پشت‌بام‌خوابی با چه مدرکی؟

آفتاب‌‌نیوز : تکذیبیه‌ها درباره سکونتگاه‌های غیررسمی مردم در وضعیت هولناک بازار استیجاری مسکن، به‌‌صورت مداوم از سوی مقامات ادامه دارد؛ اما همین اعتراضات مردمی سبب شده تا مسئولان درباره آن واکنش‌های جدی را داشته باشند. عیسی فرهادی، فرماندار تهران، در همین زمینه گفته تاکنون هیچ گزارشی از اجاره‌نشینی پشت‌بام‌ها نداشته‌ایم». سؤال این است که اگر اطلاعت بیشتر دربارهتکذیب پشت‌بام‌خوابی با چه مدرکی؟[…]