کیفیت هوای تهران در آبان ماه چگونه بود؟

کیفیت هوای تهران در آبان ماه چگونه بود؟

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : کیفیت هوای تهران طی آبان ماه امسال ۲۱ روز در شرایط قابل قبول و ۹ روز به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. درحالی هوای تهران طی یک ماه اخیر، ۹ روز آلوده بود که بررسی آمار شرکت کنترل کیفیت هوای اطلاعت بیشتر دربارهکیفیت هوای تهران در آبان ماه چگونه بود؟[…]