چرا پس از مرگ این هنرمندان را شناختیم؟

چرا پس از مرگ این هنرمندان را شناختیم؟

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : بزرگانی که کم برای فرهنگ و هنر سرزمین‌مان مایه نگذاشتند اما چون زندگی در شهر و دیار خود را به زیستن در تهران ترجیح دادند، گمنام ماندند و گمنام هم رفتند و سهم آنان فقط پیام تسلیتی بود و حسرتی برای ما که آنان را نشناختیم. در هفته گذشته جامعه هنری به اطلاعت بیشتر دربارهچرا پس از مرگ این هنرمندان را شناختیم؟[…]