تصاویر

تصاویر| نقشه شگفتی‌آور کیهان با پرتو ایکس

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : اینجا کیهان داغ و پر‌تحرک است. تجهیزات فضایی مشترک آلمان و روسیه به تازگی نقشه‌ای بی‌سابقه و راهگشا از فضا را تولید کرده که در آن فضای کیهانی بر مبنای انتشار اشعه ایکس ترسیم شده است. این تصویر فعالیت‌های شدید کیهانی را ثبت کرده است، از جمله مواردی که ماده سرعت می‌گیرد، اطلاعت بیشتر دربارهتصاویر| نقشه شگفتی‌آور کیهان با پرتو ایکس[…]