نقش برادرزاده هاشمی و محسن رضایی در ماجرای مک فارلین

نقش برادرزاده هاشمی و محسن رضایی در ماجرای مک فارلین

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : علی هاشمی‌بهرمانی، برادرزاده آیت‌الله هاشمی که دخیل در مذاکرات بوده، در مستندی با عنوان «قمار» به این پرونده تاریخی پرداخته است و نکاتی را درباره این مذاکرات بیان می‌کند. مذاکرات معروف به مک فارلین از دو کانال رخ داد که کانال نخست مشهورتر از کانال دوم شد. کانال نخست به‌ سبب ارتباط اطلاعت بیشتر دربارهنقش برادرزاده هاشمی و محسن رضایی در ماجرای مک فارلین[…]