با جبران باسیل مذاکره کن!

با جبران باسیل مذاکره کن!

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : به نوشته روزنامه الأخبار چاپ لبنان، پس از آنکه سعد حریری، نخست‌وزیر مکلف لبنان تمامی تعهداتش در قبال شریکانش در روند تشکیل دولت را زیر پا گذاشت، گفت‌وگوها در این باره متوقف شد. طبق گفته نزدیکان حریری، تغییر موضع حریری به دلایل شخصی صورت نگرفته بلکه نتیجه مانع‌تراشی و فشارهای آمریکاست که اطلاعت بیشتر دربارهبا جبران باسیل مذاکره کن![…]