دلیل اصرار بن سلمان برای بازگرداندن «سعد الجابری» چیست؟

دلیل اصرار بن سلمان برای بازگرداندن «سعد الجابری» چیست؟

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : به گفته این منابع به رویترز، در شرایطی که بن سلمان در طول سال‌های گذشته تمام تلاش خود را برای حذف رقیبان به کار گرفته است؛ یکی از آن‌ها توانسته فرار کند و خود را به کانادا برساند؛ فردی که گفته می‌شود اسناد مهمی را با خود به همراه دارد و چه اطلاعت بیشتر دربارهدلیل اصرار بن سلمان برای بازگرداندن «سعد الجابری» چیست؟[…]