محتوای فیش حقوقی دوم نمایندگان چیست؟

محتوای فیش حقوقی دوم نمایندگان چیست؟

[ad_1] محمدجواد جمالی نوبندگانی با اشاره به فیش حقوقی دوم نمایندگان می گوید: هزینه دفتر و … که خرج آب و برق، کرایه خودرو، بنزین مصرفی، پرسنل، پذیرایی، اقلام و نوشت‌افزار و تبلیغات می‌شود و در همان فیش ذکر می‌شود. با این وجود، هنوز هم خودرو می‌گیرند و حتی با فشارهایی بر ادارات دولتی یا اطلاعت بیشتر دربارهمحتوای فیش حقوقی دوم نمایندگان چیست؟[…]