توضیح مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران درباره تصاویر شلوغی مترو

توضیح مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران درباره تصاویر شلوغی مترو

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : فرنوش نوبخت مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران به تشریح وضعیت متروی تهران در نخستین روز از اجرای طرح محدودیت های ترافیکی پرداخت و گفت: در اولین روز از اجرای این طرح که با روز اول هفته نیز مصادف شده بود، نسبت به چهارشنبه گذشته در آبان ماه میزان استفاده از مترو اطلاعت بیشتر دربارهتوضیح مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران درباره تصاویر شلوغی مترو[…]