موقوفه قریه ملار با قله دماوند تفاوت دارد/ نیت‌شان بهداشت و عزاداری محرم بوده

مدیرکل اسناد و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه دربارۀ ماجرای وقف کوه دماوند گفت: موقوفه قریه ملار مربوط به ۹۰ سال پیش است. پهلوی اول این ملک را تملک کرد و در سال ۱۳۲۱ که قانون املاک واگذاری تصویب شد این موضوع در دادگاه مطرح شد و با رای هیات رسیدگی موضوع قانون املاک اطلاعت بیشتر دربارهموقوفه قریه ملار با قله دماوند تفاوت دارد/ نیت‌شان بهداشت و عزاداری محرم بوده[…]