چین توهین به پرچم این کشور را جرم کیفری اعلام کرد

چین توهین به پرچم این کشور را جرم کیفری اعلام کرد

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : کمیته تفحص کنگره خلق چین قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن هرگونه توهین و یا تخریب پرچم ملی در انظار عمومی جرم کیفری تلقی شده و هرکسی که مرتکب آن شود، شدیدا تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت. بر اساس این قانون، هر گونه توهین به این نشان ملی از اطلاعت بیشتر دربارهچین توهین به پرچم این کشور را جرم کیفری اعلام کرد[…]