باکو در مناطق آزاد شده قره باغ فرمانداری نظامی بنا می کند

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : بر اساس فرمان علی اف در سرزمین های آزاد شده قره باغ مطابق با تقسیمات اداری و ارضی جمهوری آذربایجان فرمانداری های نظامی موقت تاسیس می شود که امور اداری هر شهرستان را برعهده خواهند داشت. طبق این فرمان ، وزارت کشور جمهوری آذربایجان موظف است فرمانداران نظامی موقت هر شهرستان ازاد اطلاعت بیشتر دربارهباکو در مناطق آزاد شده قره باغ فرمانداری نظامی بنا می کند[…]