توصیه رئیس کل بانک مرکزی به مردم

توصیه رئیس بانک مرکزی به مردم

آفتاب‌‌نیوز : عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: از چند هفته پیش دولت آمریکا با طرح لغو تمام معافیت‌های تحریمی و راه‌اندازی ماشین تبلیغاتی خود توسط رسانه‌های وابسته، آخرین تلاش‌های خود را برای ایجاد التهاب در بازار ارز کلید زد. وی اظهار کرد: به نظر نمی‌رسد اقدام دیگری برای استفاده اطلاعت بیشتر دربارهتوصیه رئیس بانک مرکزی به مردم[…]

همتی: بازار ارز و پول سیگنال‌های مثبت از بهبود وضعیت اقتصادی می‌دهند

بازار ارز و پول سیگنال‌های مثبت از بهبود وضعیت اقتصادی می‌دهند

آفتاب‌‌نیوز : براساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در یادداشت اینستاگرامی «عبدالناصر همتی» آمده است: در اواسط اردیبهشت ماه، اعلام کردم که شرایط دشوار است. لیکن، روند در حال بهبود بوده و قابل مدیریت و ثبات نیز قابل اعاده است». امروز و بعد از ۲۰ روز از آن نوشته، تأیید و تأکید می‌کنم که: ۱- اطلاعت بیشتر دربارهبازار ارز و پول سیگنال‌های مثبت از بهبود وضعیت اقتصادی می‌دهند[…]