در چهارمین جلسه دادگاه عباس ایروانی چه گذشت؟

در چهارمین جلسه دادگاه عباس ایروانی چه گذشت؟

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و دیگر متهمان گروه عظام به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در ابتدای جلسه قاضی ضمن تفهیم مواد ٣٥٤ و ٣٥٨ قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم ایروانی خواست در جایگاه قرار گیرد و ادامه دفاعیات خود را بیان اطلاعت بیشتر دربارهدر چهارمین جلسه دادگاه عباس ایروانی چه گذشت؟[…]