توضیحات ظریف درباره اعزام سفیر جدید ایران به یمن

توضیحات ظریف درباره اعزام سفیر جدید ایران به یمن

[ad_1] وزیر امور خارجه با اشاره به اعزام سفیر جدید ایران به صنعا، گفت: اتفاق عجیبی نیفتاده است، ایران سفارت مستقر در صنعا داشت و به دلیل بیماری سفیر قبل، آقای ایرلو به عنوان سفیر جدید به یمن اعزام شد. آفتاب‌‌نیوز : محمدجواد ظریف درخصوص موضوعات مطرح شده پیرامون اعزام «حسن ایرلو» سفیر جدید ایران اطلاعت بیشتر دربارهتوضیحات ظریف درباره اعزام سفیر جدید ایران به یمن[…]