مظنه صداگیر اتوبان و درپوش فاضلاب چند؟

مظنه صداگیر اتوبان و درپوش فاضلاب چند؟

آفتاب‌‌نیوز : این‌ها را سعید می‌گوید که یکی از ساکنان شهرک مرزداران است. خانه‌اش ۵۰ قدمی اتوبان؛ او یکی از طرفداران قرنطینه است و اضافه می‌کند،‌ای کاش منع تردد شبانه در تهران همیشگی باشد تا ما هم کمی آسایش داشته باشیم. سرقت صداگیر اتوبان، تابلو‌های راهنمایی و رانندگی و درپوش‌های فاضلاب از سرقت‌هایی هستند که اطلاعت بیشتر دربارهمظنه صداگیر اتوبان و درپوش فاضلاب چند؟[…]