موسویان: سیاست فشار حداکثری علیه ایران باید متوقف شود

سیاست فشار حداکثری علیه ایران باید متوقف شود

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : «سیدحسین موسویان» در این مقاله که در روزنامه میدل ایست آی انتشار یافت، نوشته که در روزهای اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی با پیشنهاد سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان و بر اساس اتهامات اسرائیل به عنوان دشمن بزرگ ایران، قطعنامه ای غیر الزامی علیه ایران تصویب کرد که به اطلاعت بیشتر دربارهسیاست فشار حداکثری علیه ایران باید متوقف شود[…]