خبر خوش وزیر به کادر درمان در ایام کرونا

خبر خوش وزیر به کادر درمان در ایام کرونا

آفتاب‌‌نیوز : سعید نمکی، در بازدید از بیمارستان امام خمینی (ره) فیروزکوه، با پرسنل و کادر درمانی این بیمارستان، دیدار و گفتگو کرد. وزیر بهداشت ضمن شنیدن صحبت‌های پرستاران و کادر درمان بیمارستان، از پرداخت کارانه معوق پرستاران تا پس فردا خبر داد و گفت: سه ماه کارانه کادر درمان نیز از فردا پرداخت می‌شود. اطلاعت بیشتر دربارهخبر خوش وزیر به کادر درمان در ایام کرونا[…]

وعده تکراری وزیر بهداشت: به زودی خبر‌های خوبی درباره درمان کرونا به گوش می‌رسد!

به زودی خبر‌های خوبی درباره درمان کرونا به گوش می‌رسد!

وزیر بهداشت که در ماه های گذشته چندین بار وعده خبر خوش درباره کرونا را داده بود، این بار نیز بدون اشاره به عدم تحقق وعده های گذشته، گفته است: بعد از جنگ اولین بار است که به این شدت وفاق ملی را دیدیم و به زودی خبر‌های خوبی در زمینه درمان کرونا به گوش اطلاعت بیشتر دربارهبه زودی خبر‌های خوبی درباره درمان کرونا به گوش می‌رسد![…]