رشد ۲۷ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت

رشد ۲۷ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : این میزان سرمایه‌گذاری مربوط به ۲۴ طرح/ واحد است که از این نظر نیز در همسنجی با سال گذشته رشد ۸.۳ درصدی نشان می‌دهد. بخش صنعت با ۱۸ پروژه (۶۸ درصد از نظر تعداد)، بخش معدن با پنج پروژه (۲۰ درصد از نظر تعداد) و بخش تجارت با سه پروژه (۱۲ درصد اطلاعت بیشتر دربارهرشد ۲۷ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت[…]