سرقت ادبی در رادیو و تلویزیون

سرقت ادبی در رادیو و تلویزیون

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : این مترجم درباره سرقت ادبی در ترجمه و وضعیت رسیدگی به آن اظهار کرد: سرقت ادبی را به این شکل می‌شناسم، رادیو و تلویزیون ما سرقت ادبی می‌کنند، یعنی به من می‌گویند که برخی از داستان‌های کوتاه‌ مرا یک شبکه رادیویی پخش می‌کرده، این کار وقتی بدون اجازه و هیچ چیز انجام اطلاعت بیشتر دربارهسرقت ادبی در رادیو و تلویزیون[…]