سفت شدن سرخرگ‌ها و ارتباط آن با خواب!

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : با افزایش سن، احتمال وقوع دو مساله افزایش می یابد که یکی دشواری در به خواب رفتن هنگام شب و دیگری افزایش احتمال تشکیل پلاک در سرخرگ ها است که به بروز آترواسکلروز (تصلب شرایین) منجر می شود. به گزارش “ایزی هلث اپشنز”، این دو مساله ممکن است غیر مرتبط به نظر اطلاعت بیشتر دربارهسفت شدن سرخرگ‌ها و ارتباط آن با خواب![…]