روز مباهله چه روزی است؟

روز مباهله چه روزی است؟

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : رویداد مباهله از رویدادهای صدر اسلام است. هنگامی که پیامبر اسلام(ص) و اهل بیت (ع) در یک سو و مسیحیان نجران در دیگر سو آمادهٔ مباهله یا نفرین طرف دروغگو شدند. مسیحیان نجران که به مدینه آمده بودند تا در مورد درستی دعوت پیامبر(ص) پژوهش کنند با او به محاجه (دلیل آوردن) اطلاعت بیشتر دربارهروز مباهله چه روزی است؟[…]