رضا داوری اردکانی: از طولانی شدن مدت ریاستم در فرهنگستان ناخشنودم

از طولانی شدن مدت ریاستم در فرهنگستان ناخشنودم

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : تن زیر مصاحبه‌ای است با رضا داوری اردکانی، رئیس با سابقه فرهنگستان علوم. آقای داوری ۲۲ سال است که در صدر فرهنگستان علوم قرار دارد. هم از این رو در این گفتگو سوالاتی نسبتا انتقادی در قبال عملکرد فرهنگستان علوم مطرح شده است. متن این گفتگو متفاوت از چیزی است که پیش اطلاعت بیشتر دربارهاز طولانی شدن مدت ریاستم در فرهنگستان ناخشنودم[…]