تشریح اقدامات مجلس برای مقابله با کرونا از زبان رئیس حوزه ریاست

تشریح اقدامات مجلس برای مقابله با کرونا از زبان رئیس حوزه ریاست

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : بابک نگاهداری در خصوص مدیریت امور در شرایط ویژه کنونی و ماه‌های پیش رو در راستای کنترل شیوع ویروس کرونا و تبعات آن بر مجلس شورای اسلامی، گفت: پس از هم اندیشی و دریافت نظرات مدیران مربوطه تصمیماتی اتخاذ شد تا بتوانیم ضمن پیشبرد برنامه های مجلس از شیوع این بیماری جلوگیری اطلاعت بیشتر دربارهتشریح اقدامات مجلس برای مقابله با کرونا از زبان رئیس حوزه ریاست[…]