دغدغه جراحی زیبایی زنان حتی در شرایط کرونا

دغدغه جراحی زیبایی زنان حتی در شرایط کرونا

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : سیمین کاظمی اظهار کرد: الزام زیبایی و فشار برای زیبا بودن برخی زنان را به مرحله ای می رساند که از جسم و بدن خود متنفر شوند و به تکاپو می افتند که در بازار زیبایی، کالایی پیدا کنند که این تنفر از بدن را تشفی بدهد و این تکاپو از انجام اطلاعت بیشتر دربارهدغدغه جراحی زیبایی زنان حتی در شرایط کرونا[…]