خبر‌های فیچ برای اقتصاد ایران/ فشار روی ریال کم می‌شود

خبر‌های فیچ برای اقتصاد ایران/ فشار روی ریال کم می‌شود

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : موسسه رتبه بندی فیچ که یکی از سه موسسه مطرح رتبه بندی جهان محسوب می شود در گزارشی به بررسی چشم انداز شرایط اقتصاد ایران تا سال ۲۰۲۹ پرداخت. طبق این گزارش رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به لطف احیای صادرات نفتی و رشد بخش غیرنفتی به ترتیب به اطلاعت بیشتر دربارهخبر‌های فیچ برای اقتصاد ایران/ فشار روی ریال کم می‌شود[…]