این عکس ایران را تکان داد!

این عکس ایران را تکان داد!

[ad_1] رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری با بیان اینکه در حال حاضر در این بیمارستان تخت خالی برای بیماران کرونایی موجود نیست، درباره تصاویر منتشر شده از این بیمارستان در فضای مجازی توضیح داد. آفتاب‌‌نیوز : دکتر پیام طبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، گفت: در حال حاضر در این بیمارستان تخت خالی اطلاعت بیشتر دربارهاین عکس ایران را تکان داد![…]