طرح نمایندگان برای واریز یارانه ۴۰ لیتر بنزین به حساب هر ایرانی

واریز یارانه ۴۰ لیتر بنزین به حساب هر ایرانی

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان طرحی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در مجلس تدوین کردند که بر اساس آن یارانه نقدی معادل 40 لیتر بنزین ماهانه به حساب هر ایرانی باید واریز شود. وی افزود: این موضوع ارتباطی با سهمیه 60 لیتر بنزین ماهانه خودرو ندارد و به حساب هر اطلاعت بیشتر دربارهواریز یارانه ۴۰ لیتر بنزین به حساب هر ایرانی[…]