تصاویری از رشوه‌های میلیاردی بدهکاران ارزی به مدیران بانک مرکزی

تصاویری از رشوه‌های میلیاردی بدهکاران ارزی به مدیران بانک مرکزی

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : شاه محمدی نماینده دادستان گفت: متهم امید اسدبیگی ارتباط بسیار نزدیکی با دو نفر از مدیران اداره اموال بین‌الملل بانک مرکزی به اسامی محسن صالحی و سید رسول سجاد داشته است؛ گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان تهران نشان دهنده ارتباطات غیرمتعارف متهم امید اسدبیگی با سید رسول سجاد است، به نحوی که اطلاعت بیشتر دربارهتصاویری از رشوه‌های میلیاردی بدهکاران ارزی به مدیران بانک مرکزی[…]