درخواست کد ملی از اکانت‌های مشکوک در اینستاگرام

درخواست کد ملی از اکانت‌های مشکوک در اینستاگرام

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : اینستاگرام با اعلام این خبر تاکید کرد هدف از این سیاست جدید، هدف گرفتن اکانت‌هایی است که الگویی از رفتار نادرست در آنها مشاهده می شود. اگر اکانتی حاضر نشود به درخواست بررسی هویت خود از سوی اینستاگرام پاسخ دهد، ممکن است در اینستاگرام غیرفعال شود یا پستهایش توزیع کمتری پیدا کنند اطلاعت بیشتر دربارهدرخواست کد ملی از اکانت‌های مشکوک در اینستاگرام[…]