واکنش تند خانواده اعظم طالقانی به فرمانداری تهران

واکنش تند خانواده اعظم طالقانی به فرمانداری تهران

آفتاب‌‌نیوز : در متن این نامه آمده است: «شنیده شد که فرمانداری تهران طی نامه‌ای به شورای شهر با نام‌گذاری معابر به نام بازرگان و اعظم طالقانی، به علت اینکه کسی آنها را نمی‌شناسد، مخالفت کرده است. اگرچه این عدم شناخت را در مهجوریت‌شان، در بیان تاریخ معاصر در رسانه‌های رسمی، می‌توان عذر آورد، ضمن اطلاعت بیشتر دربارهواکنش تند خانواده اعظم طالقانی به فرمانداری تهران[…]