توضیح اسماعیلی درباره حکم اعدام برای سه نفر در اعتراضات آبان

توضیح اسماعیلی درباره حکم اعدام برای سه نفر در اعتراضات آبان

آفتاب‌‌نیوز : اسماعیلی در پاسخ سوالی مبنی بر تایید حکم اعدام برای سه نفر از معترضین آبان ماه گفت: هنوز این پرونده اعاده نشده است و تاییدی مبنی بر صدور رای از سوی دیوان عالی کشور به دست ما نرسیده است. اسماعیلی گفت: البته این را هم می‌گوییم که ما تفاوت بین اعتراض و اغتشاش اطلاعت بیشتر دربارهتوضیح اسماعیلی درباره حکم اعدام برای سه نفر در اعتراضات آبان[…]