دور جدید اعتراضات در هفت‌تپه‌؟/نماینده شرکت هفت‌تپه: هنوز موعد پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران نرسیده!

هنوز موعد پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران نرسیده!

[ad_1] اسدبیگی‌ها برای سرمایه‌گذاری ‌نکرده؛ سندسازی کردند آفتاب‌‌نیوز : چندین دور اعتراض و مطالبه پرداخت حقوق معوق کارگرانی که به‌قول خودشان مجبور بودند دست از کار بکشند تا صدایشان به جایی برسد و دستمزدشان را با تأخیر دریافت کنند؛ این روندی است که چند سالی است در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه ادامه دارد اطلاعت بیشتر دربارههنوز موعد پرداخت حقوق اردیبهشت و خرداد کارگران نرسیده![…]