ساعت کاری کدام اصناف از ۲۰ آبان محدود می‌شود؟

ساعت کاری کدام اصناف از ۲۰ آبان محدود می‌شود؟

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : بهروز حصاری روز دوشنبه ۱۹ آبان تاکید کرد: طبق مصوبات اخیر ستاد ملی کرونا، در شهر کرج و فردیس به جز واحدهای صنفی مجاز، تمام صاحبان مشاغل گروه دو از روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه باید ساعت ۱۸ واحدهای خود را تعطیل کنند؛ ضمن اینکه اصناف گروه‌های شغلی سه و چهار همچنان اطلاعت بیشتر دربارهساعت کاری کدام اصناف از ۲۰ آبان محدود می‌شود؟[…]