قطعنامه شورای حکام در چه حالت برای ایران چالش‌زا می‌شود؟

قطعنامه شورای حکام در چه حالت برای ایران چالش‌زا می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز : افشار سلیمانی در تشریح علت تصویب قطعنامه شورای حکام علیه ایران گفت: نکته‌ای که در خصوص این قطعنامه باید گفت عدم الزام آوری آن است و بیشتر شبیه به بیانیه می ماند. در این قطعنامه از ایران درخواست شده تا اجازه بازرسی را به دو مرکز مورد نظر برای بازرسان بدهد. این قطعنامه اطلاعت بیشتر دربارهقطعنامه شورای حکام در چه حالت برای ایران چالش‌زا می‌شود؟[…]