آدم‌کشی به دستور زن خیانتکار!

آدم‌کشی به دستور زن خیانتکار!

[ad_1] آفتاب‌‌نیوز : از روزی که با آن زن آشنا شدم دیگر هیچ چیزی از نظر مالی کم نداشتم و هر چه می‌خواستم برایم فراهم می‌کرد، اما من نمی‌دانستم او چه نقشه وحشتناکی را در سر می‌پروراند. بیش از دو سال با او ارتباط داشتم و در این مدت مرا آن قدر وابسته خودش کرد اطلاعت بیشتر دربارهآدم‌کشی به دستور زن خیانتکار![…]