مدیر عامل جانشینی: یک بازیکن از درون

[ad_1]

بیایید وانمود برای یک دقیقه است که شما در هیئت مدیره یک شرکت بزرگ. جاری مدیر عامل شرکت شده است برای چندین سال است که به دنبال به جلو به بازنشستگی در یک یا دو سال. چه چیزی شما را به آماده سازی خود را برای شرکت خود رهبر است ؟ چگونه شما تعیین کنید که بعد از رهبر است ؟

شرکت از تمام اندازه ها باید توسعه داخلی رهبران برای خود مهم ترین موقعیت مدیر عامل شرکت. دلایل جدید مدیران باید ارتقا از درون برای مهم ترین موقعیت در این شرکت عبارتند از:

  • بازگشت سرمایه گذاری: داخلی ارتقا اجرائی هزینه کمتر و بهتر انجام دهد.
  • خطر: ترویج داخلی به شمار کمتر در معرض خطر از استخدام خارجی مدیران اجرائی.
  • ثبات: داخلی اجرائی اندازه گیری بهتر از قابل برای گردش و تصدی ایجاد ثبات بیشتر سازمان است.
  • فرهنگ: داخلی نامزدهای دانستن و درک این سازمان اجتماعی درون شبکه.
  • روحیه: استخدام مدیران داخلی افزایش روحیه کارمندان باقی مانده.

بیشتر و بیشتر شرکت ها در حال سرمایه گذاری خود را در زمان و انرژی و پول خود را در حال توسعه خود را به رهبران. آنها می دانند که داخلی استخدام بهتر از خارجی ها و توسعه خود را در تیم رهبری برای حفظ این مزیت رقابتی است.

داخلی نامزد در حال حاضر یک مقدار پایین تر از خطر است. هیئت مدیره می دانم مراتب بیشتر در مورد ویژگی های شخصی یک داخلی, نامزد و آنها را بدانید “آنچه آنها در حال گرفتن” قبل از اینکه دست به فردی است. در نهایت باید وجود داشته باشد هیچ خطا در هنگام ارزیابی نامزد مهارت ها و ویژگی های. این اجازه می دهد تا زمان به هر دو شناسایی و توسعه داخلی نامزدها در مناطق مورد نیاز.

دو واژه به ذهن می آیند هنگامی که صحبت کردن در مورد مدیر عامل ثبات در داخل یک سازمان: تصدی و گردش مالی. داخلی اجرائی آماری اندازه گیری بهتر است در هر دو. این باعث ایجاد ثبات بیشتر سازمانی شرایط برای شرکت و کارکنان آن و در نهایت می تواند بیش از نشت به تامین کنندگان و مشتریان.

فرهنگ یک شرکت بسیار مهم است. فرهنگ تعریف شده است به عنوان “ارزش ها و رفتارهایی که منجر به منحصر به فرد اجتماعی و روانی در محیط سازمان است.” این محیط مشترک انتظارات و نگرش است که این گروه با هم. به منظور حفظ بهتر یک شرکت مدیران باید استخدام شود از درون.

شرکت های بزرگ روحیه تقویت شده است و توسط هیئت مدیره زمانی که آنها انتخاب مدیر عامل جدید از شرکت خود استعداد ، نه تنها آن را پایین تر مدیریت گردش اما آن را می فرستد یک پیام به کارکنان دیگر که خود را به آرمان های حرفه ای نیز می توان به دست آورد. زمانی که داخلی ارتقاء است و نه با ارزش استعداد بالا ممکن است احساس نادیده گرفته و تصمیم به ترک سازمان در دسترس نباشد.

رهبری برنامه ریزی جانشینی خیلی بیشتر از چیدن بهترین نامزد است. آن را در مورد انتخاب بهترین گزینه برای همه درگیر با این شرکت است. فکر می کنم در مورد این از چشم انداز خود را. شما می خواهید شرکت شما مشغول به کار در 20 سال برای ترویج از داخل و یا استخدام یک خارجی? عاقلانه را انتخاب کنید – آینده شرکت خود را بر روی آن بستگی دارد!

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.