موفقیت از نگرش مثبت در مقابل شکست و منفی

[ad_1]

تصور کنید که شما به طور ناگهانی در بر داشت خود را از خواب بیدار از خواب خود را در خالی قایق شناور به تنهایی در یک طوفانی گسترده ای از دریا جایی. شما می دانید که آجیل مورد قایقرانی و قایق و غافل از این قابلیت از رگ و شجاع به اندازه کافی برای رسیدگی به آن است. شما یک زندانی از خود ضعف نمی دانستند چه باید بکنید و یا چگونه برای رفتن در مورد گرفتن خود را به ایمنی. قایق در وضعیت بسیار عالی اما شما نمی کوچکترین ایده چگونه به استفاده از آن. در حال حاضر شما باید انتخاب. شما هم می توانید شجاع خود را برای رسیدگی به قایق به ایمنی و یا شما فقط می توانید انجام دهید هیچ چیز امیدوار است که کسی را پیدا کنید شما در زمان.

افراد با نگرش مثبت قطعا واکنش نشان می دهند به سمت پیدا کردن راه حل مناسب در این وضعیت. از دست رفتن آنهایی که امید و تفکر منفی قطعا نه شما در هر نقطه. پس چرا از آن است که اکثریت مردم زمانی که آنها در چنین مقایسه ای وضعیت همیشه به همین راحتی و منفی در منطقه راحتی خود را در جایی.

به طور معمول افراد در مواجهه با چنین سختی تمایل به سرزنش دیگران و یا حتی به سرنوشت خود را برای شکست خود را. بدیهی است که آنها نمی تواند تحمل فضل موفقیت و یا پیشرفت از دیگران است. آنها رنجش و تلخ هنگامی که پیدا کردن که دیگران خوشحال هستند. اطراف خود عوامل می تواند تنها خشم و در نهایت نا امیدی برای آنها.

این یک بیماری است. داشتن نگرش منفی جادوها شکست. برای تغییر عادات قدیمی و تفکر منفی در آن منطقه آسایش ماده آسان نیست. مردم می تواند کور از خوب ارائه می دهد و یا ایده های عالی به دلیل نگرش آنها. یک نگرش منفی است خود شکست. اتخاذ یک نگرش منفی را غارت شما از موفقیت و شادی, اما آن را سخت به درک که شما باید این بیماری اگر شما یکی از آنها است.

وقت آن است که به درخواست خودتان این سوال. آن است که موفقیت یا عدم موفقیت است که شما ترجیح می دهید ؟ مطمئنا هر فرد عادی ترجیح می دهم موفق باشد. بنابراین زمان آن است که در حال حاضر سمت راست برای تغییر نگرش مثبت نسبت به همه چیز را که شما انجام دهید. افراد موفق معاشرت خود با نگرش مثبت و واکنش های مثبت در تمام شرایط. همیشه مثبت فکر می کنم و واکنش مثبت برای رسیدن به موفقیت است. یک برنده است که همیشه بیشتر قدردانی نسبت به یک بازنده است. توقف سرزنش دیگران اما شروع به باز کردن چشم خود را و گوش دادن به ایده های خوب و خوب ارائه می دهد. جلوگیری از تظاهر که شما همه چیز را می دانم و این که نظر شما این است که همیشه درست است. برخی از مردم به گسترش از انکار یک نقطه حتی اگر آنها می دانند که آنها در اشتباه هستند. این مسری است و بدبختی در انتظار کسانی که در اسارت این نگرش نه مایل به نجات توسط هر کسی. آنها تنها کسانی هستند که می توانید آن را تغییر دهید.

در کسب و کار شما باید تیز. شما باید مثبت باشد. تمام کنش ها و واکنش های باید متمرکز و با اشاره به سمت موفقیت است. برای موفق شدن شما باید یک نگرش مثبت است. مهم نیست که چگونه ساده یک ایده در حال ارائه یک کارآفرین باید آمد تا تاپ با تصمیم گیری درست و راست حرکت می کند. راز این تغییر نگرش از منفی به مثبت در تمام چیزهایی است که شما انجام و یا نمی کنند. برنده همیشه حل و موفقیت را ایجاد می کند اما یک بازنده شروع به سرزنش.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.