فراموش نشدنی نقل قول

[ad_1]

زندگی خیلی کوتاه است برای نگه داشتن در آنچه شما را دوست دارم. اگر شما به دنبال رویاهای خود را که خواهد شد ؟ یک راه یا دیگری شما نباید ترس به رویاهای خود. شما در اینجا برای یک زندگی بزرگ زندگی است. بله شجاعت است به پشت خود را در برابر همه شانس حتی زمانی که هیچ کس دیگری می کند. یک پرنده کوچک تراست آن توانایی پرواز و آن مگس برای هزاران مایل در کشش عبور بزرگترین اقیانوس ها و نگه می دارد در حال حرکت با ایمان در بال خود را. پرنده نگه می دارد گفت: به آن بال “شما نباید ترس به انجام آنچه که شما در دنیا انجام دهد.”

“اگر شما شجاعت به راه رفتن به تنهایی دیگران را نمی خواهد باید شجاعت به راه رفتن با شما.”

“هیچ چیز نمی تواند شما را شکست و اگر شما را تا ذهن خود را به مبارزه و هیچ چیز نمی تواند شما را نجات دهد اگر شما شکست را پذیرفته اند.”

“عظمت خود را از مشکلات این است که هیچ چیز در مقایسه با توانایی خود را به آنها را حل کند. با تخمین بیش از مشکل شما دست کم گرفتن خودتان.”

“برچسب قیمت شما را در خود قرار داده تصمیم می گیرد خود را به ارزش. کم بها دادن به خودتان شما را صمیم قلب هزینه.”

“این است که جاده ها را به شما است که تصمیم می گیرد سرنوشت خود و سرنوشت خود است که تصمیم می گیرد این جاده شما را.”

“شما ممکن است قادر به تغییر جهان است. اما این باید به شما متوقف نمی شود از کسی جهان است.”

“خود زندگی یک هدیه است که پرده برداری کرد زمانی که شما آن را گسترش دهد با لمس کردن زندگی دیگران.”

“قوی ترین پایه و اساس موفقیت است گذاشته شده توسط شایستگی از اعمال شما هیچ چیز در جهان می تواند لرزش آن را”

بهترین که شما می توانید و جهان روشن خواهد شد حضور شما.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.