نقل قول انگیزشی در مورد وعده

[ad_1]

آیا شما در حفظ و وعده خود را? اگر شما نمی, اما هنوز هم می خواهید می شود قادر به نگه داشتن وعده های خود را پس از خواندن این نقل قول های انگیزشی در مورد وعده های داده شده در زیر به برخی از انگیزه نسبت به نگه داشتن وعده خود را.

سعی کنید به وعده های شما نمی توانید نگه دارید. در واقع شما هرگز نباید یکی را با توجه به ناپلئون بناپارت او گفت: “بهترین راه برای نگه داشتن یک کلمه است که به آن.”

یکی از نقل قول در مورد موضوع مورد بحث است که من واقعا دوست داشتم این است: “یک مرد به شما قول می دهم جهان و به شما nothin’ و بلوز.” این است که توسط اوتیس راش و به ما می آموزد در کلمات ساده به برحذر بودن از کسانی که از ایجاد تعهدات بدون معنی آنها.

آن را نیز خوب به قول این نقل قول های انگیزشی در این موضوع داده شده به کسی که شما می دانید که خود را حفظ کند و یا او را وعده داده است. اما آیا واقعا مهم است که به نگه داشتن یک وعده(s)? برخی از افراد مشهور و حتی نمی فکر می کنم آنها باید حتی سعی کنید به نگه داشتن وعده های خود. من به نقل از آنها نیز در این مقاله برای کسانی که می خواهند برخی از الهام برای نگه داشتن کلمه خود را.

در اینجا سه انگیزشی و الهام بخش نقل قول در مورد وعده.

1. بهتر است یک وعده از هیچ در تمام.

مارک تواین

(در حال حاضر این نقل قول کاملا متفاوت از دیگران به عنوان نویسنده یک دلیل نادرست را وعده و خوب بیش از حد.)

2. او از دست می دهد و به لطف خود که وعده و تاخیر.

یک ضرب المثل

(فقط نگه داشتن کلمه خود است نه به اندازه کافی مطمئن شوید که شما خود را به تاخیر بیاندازد وعده داده است.)

3. وعده ها مانند ماه کامل اگر آنها را نگه داشته و در هنگامی که آنها روز به روز کاهش.

ضرب المثل آلمانی

(این نقل قول تاکید بر اهمیت تحقق وعده خود را در یک بار به جای به تاخیر انداختن آن را برای همیشه مانند سیاستمداران که تمام تاکتیک های به تاخیر انداختن بر روی زمین برای به تاخیر انداختن وعده های آنها را.)

در حال حاضر آنچه شما فکر می کنم بعد از خواندن این نقل قول کنم ؟ به یاد داشته باشید آنها و نقل آنها را به دیگران و گسترش انگیزه نسبت به نگه داشتن یک وعده است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.