جوانب مثبت و منفی از آکادمی حرفه ای

[ad_1]

بررسی اجمالی:

به آدرس دبیرستان افت نرخ و بهبود تعداد دانشجویان فارغ التحصیل شدن از دبیرستان مربیان سیاستگذاران و جامعه و رهبران کسب و کار در حال حمایت از استراتژی حرفه ای آکادمی در مدارس. حرفه ای آکادمی نیست آخرین مد زودگذر; آنها شده اند در اطراف برای حداقل چهل سال است. حرفه ای آکادمی کارشناسان می دانید چه کار می کند و چه چیزی نیست. حرفه ای آکادمی Toolkit یک کتاب است که به توصیف فرایند ایجاد و احداث یک آکادمی حرفه ای در جزئیات بزرگ.

پس چه هستند جوانب مثبت و منفی از این حرفه ای آکادمی? جوانب مثبت برای حرفه ای آکادمی هستند که دانش آموزان را بهبود دبیرستان حضور اضافی به دست آورده اعتبارات بالاتر از معدل و نرخ فارغ التحصیلی و حرفه ای و دانشگاه آماده شده است. منفی شامل است که آکادمی حرفه ای گران تر هستند برای ایجاد و پیاده سازی مشکل به برنامه ریزی و نیاز به همکاری بین آموزش و پرورش و جامعه است. اجازه دهید بحث در مورد هر یک از این جوانب مثبت و منفی را با جزئیات بیشتر.

جوانب حرفه ای دانشکده:

1. بهبود دبیرستان حضور و غیاب: از آنجا که دانش آموزان منتخب در یک آکادمی آنها بیشتر مستعد به مدرسه بروند. بیشتر دانش آموزان ماندن در کلاس بیشتر آنها انگیزه برای یادگیری. بیشتر انگیزه دانش آموزان می شوند و بیشتر آنها در یادگیری است. بیشتر دانش آموزان مشغول هستند و بیشتر آنها یاد بگیرند. این کار آنها می شود یک دایره: بیشتر آنها یاد بگیرند که بیشتر آنها انگیزه برای یادگیری بیشتر.

انگیزه یکی از مهم ترین کلید برای موفقیت آکادمی. آکادمی انجام چند انگیزه استراتژی های مانند ادغام برنامه درسی بین هر دو علمی و فنی دوره های آموزشی. در حال حاضر دانش آموزان نه تنها یادگیری دانش, اما آنها این فرصت را به آن اعمال می شود. ما در روشن آتی مطبوعات این “مهم یادگیری است.” از آنجا که آکادمی باید همکاری بین آکادمی و جامعه دانش آموزان و سپس می تواند به “دنیای واقعی” را ببینید که چگونه یادگیری خود را واقعا متناسب وجود دارد. این است که هیجان انگیز برای دانش آموزان و تقویت یادگیری در کلاس درس.

2. اضافی اعتبارات به دست آورده: بر اساس نرم افزار شماره یک دانش آموزانی که در مدرسه بمانند تمایل به کسب درآمد بیشتر دبیرستان اعتبارات و بیشتر دبیرستان اعتبارات دانش آموزان کسب درآمد بیشتر آنها مناسب برای فارغ التحصیل.

3. بالاتر معدل: این ما به ارمغان می آورد به نرم افزار شماره سه. دانش آموزان نیاز به اعتبارات فارغ التحصیل و دانش آموزان که در مدرسه بمانند کسب اعتبار به فارغ التحصیل. دانش آموزان در مسیر برای فارغ التحصیلی باید بیشتر اعتماد به نفس و بهبود انگیزه برای یادگیری بیشتر افزایش می دهد که خود را در معدل. دانش آموزانی که از دبیرستان فارغ التحصیل به طور کلی تشویق به حضور در دانشگاه و یا متوسطه آموزش.

4. بیشتر حرفه ای ها و کالج های آماده: دانش آموزان که احساس آنها, کالج آماده تلاش برای حضور در دانشگاه و یا دریافت متوسطه آموزش. دانش آموزانی که بلافاصله به کار هستند با سهولت بیشتری به دریافت خط مشی شرکت و هر گونه آموزش های اضافی که شرکت لوازم.

حالا اجازه دهید بحث در مورد منفی از حرفه ای آکادمی. وجود دارد سه عمده منفی به حرفه ای آکادمی. یکی این است که آنها گران تر برای ایجاد و پیاده سازی است. دوم این است که آنها دشوار است برای برنامه ریزی و در نهایت آنها نیاز به همکاری بین آموزش و پرورش و جامعه است.

منفی از حرفه ای دانشکده:

1. گران تر برای ایجاد و پیاده سازی: از آنجا که آکادمی عبارتند از “دنیای واقعی” تم با شرکای اجتماعی این نرم افزار از فرایند یادگیری نیاز به پول بیشتر برای دانشجو زمینه سفر و کارآموزی به علاوه پول برای پرداخت هزینه های معلم externships. منابع اضافی می کند پایان ندارد وجود دارد بودجه مورد نیاز برای پرداخت هزینه های معلم زمان برای همکاری در توسعه برنامه درسی و زمان به همکاری با شرکای کسب و کار و متوسطه موسسات آموزش. و همه از این نیاز به توسعه حرفه ای برای مربیان است. درست است مشاغل آکادمی گران تر هستند به کار گیرند اما ROI (بازگشت سرمایه گذاری) است که ارزش آن (یعنی درآمد اضافی از بهبود دانشجویی حضور و غیاب).

2. دشوار است برای برنامه ریزی: با توجه به برنامه درسی یکپارچه سازی دانشجویی در زمینه سفر و کارآموزی آموزش teaming فعالیت های حرفه ای آکادمی یک کابوس به برنامه. بسیاری از حرفه ای آکادمی غلبه بر این مانع و مایل به کمک به مدارس که تصمیم به ایجاد آکادمی. منابع اضافی شامل حرفه ای آکادمی مشاوران است که کارشناسان در این زمینه و کمک به مدارس برای هزینه. زیرا این کارشناسان صرفه جویی در هر دو زمان و پول آنها باید در نظر گرفته شود به عنوان یک گزینه قابل دوام.

3. همکاری بین آموزش و پرورش و جامعه: این مهم ترین از سه منفی از حرفه ای آکادمی. کسب و کار و آموزش و پرورش صحبت به زبان های مختلف وجود دارد و نیاز به کسی که ترجمه می تواند هر چه می گوید. این مشارکت نیاز به هر دو اشتعال و پرورش روند. ایجاد همکاری های مشکل تر است که به نظر می رسد. اکثر مدارس برای “affair” بیش از “ازدواج است.” آنها تمایل دارند که برای پول (کوتاه برد هدف) نه که ارزش کسب و کار می تواند به رابطه مانند مربیان دنیای واقعی سایت آموزش مجازی و…. که “ازدواج است.” هنگامی که این همکاری آغاز شده است, معلمان نیاز به زمان برای نگه داشتن رابطه پیشرفت و زمان چیزی است که بیشتر مدارس در حال حاضر به پرداخت هزینه برای. مدرسه که فکر می کند این معلم را متوقف خواهد کرد و بازدید از کسب و کار در راه خانه از مدرسه (معلم خود سکه) است dooming آموزش و پرورش/کسب و کار ارتباط به شکست است.

نتيجهگيری:

حرفه ای آکادمی کار! آنها نیاز به زمان بیشتر و منابع به منظور موفق باشد اما آنها به خوبی به ارزش تلاش. آنها در یک زمان آزمایش استراتژی است که در نتیجه در بیشتر دانش آموزانی که فارغ التحصیل در زمان آماده هر دو/و یا به صورت حرفه ای و یا دانشگاه.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.