چگونه برای مدیریت یک مرکز خرید با موفقیت

[ad_1]

مدیریت یک مرکز خرید تخصصی فرایند است که نیاز به یک مدیر خوب اموال که درک نوع ملک و آنچه مورد نیاز است برای بهینه سازی اموال عملکرد برای مستاجران و صاحبخانه.

خرده فروشی, املاک ویژه هنگامی که آن را می آید به عملکرد و عملکرد. در آن طول می کشد در حال انجام کار مداوم به پرورش یک ملک تجاری به موفقیت است. شما می توانید با قرار دادن مستاجر در ملک و سپس اجازه دهید همه چیز فقط اتفاق می افتد. یک خرده فروشی موفق ملک است همه چیز در مورد استراتژی و پیاده سازی.

اجاره و اجاره تنها یک بخش کوچک از مرکز خرید مدیریت فرایند. در نظر گرفتن این لیست.

 1. اجاره بهینه سازی برای صاحبخانه با توجه به طرح کسب و کار برای ملک
 2. واقع بینانه هزینه های اشغال که قرار نیست مستاجر از کسب و کار
 3. قرار دادن اموال در جامعه محلی و چگونه آن را در خدمت جامعه
 4. اجاره انگیزه برای نگه داشتن زمان مستاجران
 5. مستاجر مخلوط به کمک ملک بود موفق
 6. اجاره مشوق برای جذب مستاجران جدید
 7. مستاجر ارتباطات برای حفظ اشغال و درگیری به حداقل
 8. صاحبخانه گزارش فرآیندهای است که نگه داشتن اطلاعات ملک روان و کمک به فرایند تصمیم گیری
 9. اجاره نقد و بررسی فرآیندهای است که ایجاد ثبات در رشد اجاره بدون ایجاد جای خالی فوران چاه نفت
 10. مخارج مدیریت برای به حداقل رساندن هزینه در حالی که در حال اجرا اموال به سطح قابل قبولی از عملکرد عملیاتی
 11. مدیریت و نگهداری برای حفظ اموال انجام از نظر مالی و جسمی
 12. بودجه مرکز خرید درآمد و هزینه تا اهداف اموال رسیده
 13. بازاریابی ملک به جامعه و مشتریان بالقوه برای بهینه سازی تجارت و گردش مالی برای مستاجران
 14. اجاره مذاکرات برای فضای خالی

این لیست کامل نیست اما به شما نشان می دهد مهم ترین عناصر کنترل در مرکز خرید مدیریت. مدیر اموال باید به دنبال به نگه دارید این موارد را تحت کنترل در تمام زمانها.

مستاجر مخلوط در خرده فروشی ملک اصلی استراتژی است که کمک خواهد کرد که در آن موفق خواهد بود. هنگامی که شما انتخاب می کنید مناسب مستاجران برای اموال و کمک به آنها برای تجارت از طریق کارگردانی بازاریابی از اموال شما می رویم به راه راست به پیشرفت است.

مستاجر مخلوط یک محصول را انتخاب; انتخاب از آنچه در ملک است که به جامعه و چگونه شما آن را اتفاق می افتد. خرده فروشی ملک ممکن است هر یک از موارد زیر:

 • محلی نوار خرید از یک گروه کوچک از تک مغازه ها
 • خرید راحتی با یک مستاجر لنگر
 • محله مرکز با یک یا بیشتر از مستاجرین لنگر
 • منطقه مرکز با دو یا بیشتر از مستاجرین لنگر و کوچک بسیاری از تخصص خرده فروشان
 • منطقه ای مرکز با سه یا بیشتر مستاجرین لنگر و تعداد زیادی از کوچک و اندازه متوسط تخصص خرده فروشان

هنگامی که شما می دانید پایه مشتری در خدمت شما و شما می دانید که چرا آنها را به بازدید از ملک و سپس شما می دانید مستاجران که لازم است در مستاجر مخلوط به اموال موفق است. مستاجر خود را ترکیب و استراتژی را می توان ساخته شده در اطراف این عناصر است. از آن نقطه به بعد این ماده از جذب مشتری به بازدید از اموال و صرف پول است. این است که در آن مرکز خرید, بازاریابی, طول می کشد بیش از.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.