اثربخشی مدیریت پروژه

[ad_1]

برای به دست آوردن نتیجه مورد نظر از یک پروژه کسب و کار شما نیاز به دانستن دقیقا آنچه شما می خواهید برای رسیدن به. آن اغلب کمک می کند تا به شکستن پروژه های بزرگتر به کوچکتر و قابل کنترل مراحل برای اطمینان از مدیریت موثر پروژه. یک مدیر پروژه باید به آن را ببینید که حامی آرمان های در حال انجام در حالی که اطمینان از رضایت مشتری در زمان مقرر محدودیت و بودجه تخصیص. نتیجه یک پروژه است که بدون شک مهم است اما پس از سفر نسبت به آن. استفاده موثر از منابع در دست و متعادل خطرات همه منجر به نتیجه نهایی. وجود دارد از عوامل مهم برای اثربخشی مدیریت پروژه.

ارتباطی… پروژه کارکنان نمی دانم چه وظایف خود هستند و یا چگونه به آنها را انجام و سپس کل پروژه را به توقف خرد. اگر شما نمی دانید که چه پروژه کارکنان هستند (نه) انجام و سپس شما خواهد بود قادر به نظارت بر پیشرفت پروژه. و اگر شما مطمئن از آنچه مشتری انتظار دارد از شما پس از آن این پروژه را حتی در خارج از زمین. حفظ و باز به طور منظم و دقیق کانال های ارتباطی با تمام سطوح از پروژه کارکنان و ذینفعان حیاتی برای حصول اطمینان از جریان صاف و دستورالعمل از مشتری برای کف کارخانه ها و کافی هشدار از خطرات و تغییرات برای فعال کردن ارزیابی اولیه و آماده سازی است.

رهبری و… این نرم افزار از رهبری و مدیریت در اجرای پروژه است که معمولا وابسته به نوع پروژه و چرخه زندگی مرحله است که این پروژه در. برای پروژه های که در حال تاثیر عظیمی در مقیاس بزرگ و پیچیده جهانی در طبیعت استاندارد به دست آورد اهداف و تحویل هستند محدود قاب زمان بودجه و پویایی بازار. این نوع از پروژه ها شامل بزرگ و توزیع پروژه تیم متشکل از اعضای رشته های متنوع است. همچنین اجرای رفتن به چند مرحله. در چنین شرایطی این پروژه موفقیت و کسب و کار روزی را می توان تنها از طریق یک راه موثر و هوشمند رهبری است.

این سبک رهبری باید انعطاف پذیر و نوآورانه بنابراین به عنوان به ارمغان می آورد در مورد موفقیت پروژه. در همان زمان رهبر باید بر روی ساختمان تیم و انگیزه به طوری که divergent اعضا می توانند با هم کار کنند به عنوان یک تیم.

تیم مدیریت… گرفتن همه چیز درست ساختن یک تیم خوب است که تنها مهم ترین چیزی که یک مدیر پروژه می توانید انجام دهید برای رسیدن به یک پروژه موفق. با نگرش درست و یک تیم غلبه بر تقریبا هر مشکل برای موفقیت در اهداف خود. در اکثر پروژه ها وجود خواهد داشت بار زمانی که تنها عزم این تیم می تواند غلبه بر مشکلات حمل و ابتکار عمل را از طریق به موفقیت است. حتی زمانی که هیچ فشار این تیم روحیه و شور و شوق منعکس خواهد شد در کیفیت راه حل و به حدی که مردم دیگر خرید به آن است.

مذاکره… مذاکرات به طور معمول با ارائه دهندگان خدمات در مسائلی مانند توافق قرارداد. رسمی مذاکرات شامل بحث و گفتگو برای حل و فصل درگیری یا بحث برای به دست آوردن منابع داخلی است.” به عبارت دیگر اگر شما کار با مردم و تصمیم گیری نقش شما در حال رفتن به نیاز به دانستن چگونه به مذاکره کنند.

وجود دارد چهار کلید بزرگ بودن مذاکره:

* احترام می باشد. داغ-رهبری یا رد همکاران نظرات تنها به تلفات در روحیه.

* * * * همیشه روشن باشد و با ملاحظه هنگامی که با تیم خود استفاده کنید.

*رها “برنده همه” ذهنیت است. در یک مذاکره, جلسه, جهت منافع همگان است با ارزش تر از برنده شدن است.

*ایجاد فضایی برای خلوص و صداقت. آن را سخت به مذاکره همه چیز را بدون دانستن تمام متغیر است.

نترس به اشخاص ثالث. این که آیا شما با داشتن مشکل با یک عضو تیم و یا مبارزه با یک مشتری وجود دارد هیچ کار اشتباهی با کشیدن در HR آن تیم منجر شود و یا دیگر مناسب شخص ثالث است که می تواند کمک به تسهیل بحث و گفتگو.

شخصی سازمان… شخصی و یا سازمانی خود مدیریت اشاره به توانایی فرد برای مدیریت خود را در رابطه با نتایج مورد انتظار از نقش خود در مطالعه و یا در محل کار. خود مدیریت است که در ارتباط با برنامه ریزی و سازماندهی بلکه توصیف توانایی تأمل در چگونه ما یاد بگیرند که ما که هستیم و چه می خواهیم.

یک فرد با خود-مهارت های مدیریت را روشن اولویت و قادر انتقادی به نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف. به عنوان جهان کار تغییرات و کارکنان انتظار می رود که به مسئولیت خود و عملکرد خود-مهارت های مدیریت دیده می شود که به طور فزاینده مهم است.

مدیریت ریسک… مدیریت ریسک است که پیوسته به دنبال فرایند است که بخش مهمی از کسب و کار و ویژگی های مدیریت فرآیندهای. مدیریت ریسک باید مسائل است که می تواند به خطر اندازد دستاورد مهم اهداف است. پیوسته در معرض خطر با رویکرد مدیریت اعمال می شود به طور موثر به پیش بینی و کاهش خطرات که تاثیر حیاتی بر روی این پروژه.

مدیریت موثر ریسک شامل زودهنگام و تهاجمی خطر شناسایی از طریق همکاری و مشارکت ذینفعان مربوطه. رهبری قوی در تمام ذینفعان مربوطه مورد نیاز است برای ایجاد یک محیط باز و آزاد افشا و بحث در خطر است.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.