5 عوامل تولید

[ad_1]

سیستم های اقتصادی تکیه بر ورودی های خاص به کار به طور موثر. در مجموع این ورودی ها به نام عوامل تولید است. آنها منابع کسب و کار استفاده کنید برای ایجاد ثروت است. وجود دارد پنج عامل تولید: زمین, کار, سرمایه, کارآفرینی و دانش است. در حالی که دانش به عنوان قدیمی به عنوان نوع بشر آن است که تنها به تازگی است که آن را به رسمیت شناخته شده به عنوان یک عامل تولید است. در اینجا برخی از راهنمایی برای کمک به شما را در درک پنج عوامل تولید:

زمین

کارگری اشاره به تمام منابع طبیعی است. این شامل همه چیز یافت می شود در محیط زیست طبیعی است که می تواند مورد استفاده در تولید کالا و خدمات است. نمونه شامل زمین خود را (که به شکل سایت که در آن شرکت واقع شده است), آب و هوا و پوشش گیاهی و آب و ذخایر معدنی. پاداش برای زمین های اجاره.

کار

کار یکی دیگر از ورودی های تولید. آن را اشاره به تلاش های انسان جسمی و روانی به سمت تولید کالا و خدمات. در میان نویسندگان معاصر و دانشمندان و کار است از کارآفرینی و دانش است. پاداش برای کار دستمزد یا حقوق.

سرمایه

سرمایه اشاره به همه انسان ساخته شده از مولد دارایی های مورد استفاده برای تولید بیشتر. این دارایی های مولد هستند و نمی خواستم به خاطر خود (رضايت از عملکرد آنها) اما از آنجا که کمک به تولید دیگر کالاها. برای بهتر درک این ورودی از تولید ما را به طبقه بندی آن به دو شکل: سرمایه خوب و سرمایه صندوق. سابق متشکل از چنین چیزهایی به عنوان ابزار و تجهیزات و ساختمان و وسایل وسایل حمل و نقل و همچنین به عنوان مواد اولیه در فرایند تولید و موجودی برای فروش. سرمایه صندوق از سوی دیگر اشاره به پول و یا پول نقد است که در دسترس برای سرمایه گذاری در کسب و کار شرکت. آن می تواند در اشکال سهام وام و اوراق قرضه. پاداش برای سرمایه بهره است.

کارآفرینی

کارآفرینی مشخص شده است از کار چون کارگران می تواند یک سهم بدون کارآفرین است. این کارگران نیاز به پیدا کردن کار به منظور ایجاد یک سهم و کارآفرین باعث می شود این کار در دسترس است. بدون کارآفرین دیگر عوامل تولید عبارتند از ارزش اقتصادي است. کارآفرین شناسایی فرصت های کسب و کار سازماندهی عوامل دیگر و فرض خطرات ناشی از موفقیت یا شکست کسب و کار سرمایه گذاری.

کارآفرینی به سادگی قرار داده است بهره برداری از فرصت ها وجود دارد که در یک بازار از طریق ترکیبی از دیگر عوامل تولید. پاداش برای کارآفرینی سود است.

دانش

ما باید برجسته این عامل, دانش, به دلیل آن است که به طور فزاینده ای به رسمیت شناخته شده به عنوان یک عامل حیاتی معاصر کسب و کار. آن را متمایز از کار. آن را بسیار مهم و معنی دار منابع در هر اقتصاد است. دانش مایع است. می توان آن را اسیر مدون و منتقل می شود. در حالی که دیگران را نمی توان به طور کامل بیان برای مثال مهارت ها و شايستگي (دانش ضمنی) تنها می تواند سفال از طریق تعامل با مردم و محیط زیست است. دانش ساکن در ذهن دارنده یا دانا و آن زمانی است که منتقل می شود اطلاعات است.

دانش یک مایع مخلوط از قاب تجربه, ارزش, اطلاعات متنی و متخصص بینش است که فراهم می کند یک چارچوب برای ارزیابی و ترکیب تجربیات و اطلاعات. آن را سرچشمه و اعمال می شود در ذهن و دانا. در سازمان آن را اغلب می شود تعبیه شده نه تنها در اسناد و مدارک و یا مخازن بلکه در سازمانی روال فرآیندهای اعمال و هنجارها. (Davenport & Prusak, 1998: 5)

دانش به عنوان عامل پنجم از تولید به طور فزاینده ای به رسمیت شناخته شده به عنوان راننده بهره وری و رشد اقتصادی است. و آن را تا به برخی از ویژگی های منحصر به فرد است که آن را متمایز از کار فیزیکی. اینها هستند:

  • دانش ارتقا و خود تولید: به عنوان یک مهندس و یا دکتر می شود بیشتر تجربه و دانش خود را پایه افزایش خواهد یافت ،
  • دانش حمل و نقل است و قابل اشتراک گذاری: این به معنی آن است که به راحتی منتقل شده و به اشتراک گذاشته. این انتقال نیست جلوگیری از استفاده از آن توسط اصلی دارنده.

آن تاکید شده است که دانش ساکن در ذهن مردم انتظار پاداش برای دانش دستمزد یا حقوق.

دانش کارآفرینی کار سرمایه و زمین توصیف کرده است به عنوان عوامل تولید مورد نیاز در هر سیستم اقتصادی, بنابراین به عنوان به طور موثر. پاداش برای این عوامل برجسته شد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.