چگونه به اعمال قانون جاذبه را به صرفه جویی در یک رابطه ؟

[ad_1]

مردم با استفاده از قانون جاذبه به فاش کردن انواع چیز است: ثروت و سلامت و شادی. اما شما می توانید از آن استفاده کنید برای صرفه جویی در عدم ارتباط است ؟ البته که می توانید. درست مثل شما می توانید با استفاده از قانون جاذبه به فاش کردن عشق از هوا نازک آن نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای احیای ضعیف ارتباط است. در اینجا چگونه است.

اول خودتان آشنا با اصول قانون جاذبه است. بدون توجه به آنچه شما دنبال آن هستید در این فرایند اساسا همان است. شما نیاز به تمرکز بر آگاهی خود را در تمایل خود را پس از آن تمرکز بر ارسال این پیام به جهان است. جهان پس از آن پاسخ می دهد در نوع خود از طریق یک قانون به نام قانون جاذبه است.

اگر شما می خواهم به فاش کردن یک رابطه بهتر با همسر خود و یا دیگر قابل توجه و سپس شما نیاز به شروع به کار با قانون جاذبه است. آن را قدرتمند ترین قانون شما می توانید تصور کنید و آن را در کنار خود کاملا ضروری است.

قانون جاذبه عمل در مفهوم است که هر کس دارای یک انرژی است. به جهان ما همه فقط انرژی راه رفتن در اطراف – خوب و بد و زشت است. همه چیز به شما می گویند فکر می کنم و تصمیم می گیرد که چه نوع از انرژی شما در حال ارسال کردن. و چیزهای خوب جذب شده و به انرژی های خوب کارهای بد بد انرژی. بنابراین کلید با قانون جاذبه به کشت یک انرژی خوب است که رسم خوب همه چیز به شما در این مورد احیای ارتباط مهم خود را.

چگونه می توانم شما را کشت مثبت این انرژی ؟ شما به سادگی نیاز به سازمان دیده بان خود را با دقت صادق بودن با خودتان در مورد عادات بد خود را و ارتکاب به تغییر الگوهای فکری منفی. به جای griping به خود را در مورد شریک زندگی خود را گسل تمرکز خود را در نقاط خوب. به دنبال آنچه حق و نه از آنچه آنها اشتباه است. خارج از رابطه شما سعی کنید به یک دوست خوب و تشویق دیگران. جلوگیری از بحرانی مردم و وسوسه شود و مهم خود را.

هنگامی که شما در حال طرح ریزی یک انرژی مثبت و سپس همه چیز خوب خواهد شد به طور طبیعی به شما می آیند. اما شما نیاز به برخی از مرتب کردن بر اساس یک مکانیزم برای کنترل چه چیزهای خوب را به شما می آیند. شما می توانید تصمیم بگیرید که به طور خاص آنچه در جهان می دهد به شما از طریق کنترل آنچه که شما می پرسید.

به منظور شروع به درخواست برای یک رابطه بهتر, تمرکز بر آرزوی خود را برای یک رابطه بهتر. فکر می کنم در مورد آن روزانه است. تجسم داشتن که رابطه بهتر و از همه مهمتر, چگونه آن را به شما احساس زمانی که شما آن را داشته باشد. اگر شما احساس به عنوان اگر شما در حال حاضر که پر جنب و جوش, عشق در زندگی خود را, سپس شما در حال پرسیدن جهان آن را به شما بدهد. آن را در هیچ شرایط نامشخص پاسخ به درخواست شما.

زمانی که همه گفته و انجام داده, از آن است که مردم ما عشق است که واقعا مهم است. چه شایسته تر شی می تواند شما را در استفاده از قانون جاذبه? تجلی عشق قدرتمند شما می خواهید در رابطه شما اتفاق می افتد با قانون جاذبه است. پرورش انرژی که جذب آنچه شما می خواهید و تمرکز و تیز کردن خواسته های خود را با تجسم و تصور تمرینات.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.