عملکرد کارکنان: نیروی تازه دادن پاداش و طرح های تشویقی

[ad_1]

خلاصه

آیا شما یک پاداش و تشویقی طرح به پاداش برتر کارکنان عملکرد ؟ شما باید یک طرح. اگر شما یکی در اینجا یک روش است که می تواند افزایش حتی موفق ترین سیستم.

کمال جایزه

کمال جایزه دقیقا همان است که: یک جایزه برای عملکرد مناسب کارکنان. باید آن را در دسترس برای همه کارکنان. این کار نیاز به پول نقد. اما آن را باید ارزش قابل توجهی برای کارکنان.

کارمندان و مدیران

کمال پاداش کارکنان زمانی که آنها ملاقات و یا بیش از تمام تیم و عملکرد فردی استاندارد. این یک پاداش برای سود در کسب و کار. سود است که مسئولیت مدیریت.

مطالعه موردی 1: سفر به چین

حدود 25 سال پیش من بسیاری از کار مشاوره برای یکی از استرالیا بزرگترین خرده فروشی سخت افزار های زنجیره ای. آنها پاداش و طرح های تشویقی برای مدیران فروشگاه. این سود بر اساس. این طرح برای فروشگاه کارکنان فروش بر اساس. هر دو طرح بسیار موفق است. کارکنان می تواند برنده سفر به چین برای خود و شرکای خود را.

یک روز مدیر منابع انسانی از من خواست به دیدار او. به عنوان من نشسته او گفت: “ما یک مشکل با ما فروش پاداش و تشویقی طرح. چه می توانم انجام برای کارکنان که در حال حاضر شده است به چین دو بار؟” کارمندان برجسته و برنده سفر به چین برای خود و شرکای خود را. آن سخت بود پاداش به بهبود است.

مطالعه موردی 2: یکی دیگر از نتیجه موفقیت

این طرح درگیر کارگران کارخانه در خط مونتاژ عملیات. این طرح موفق بوده است برای هر دو شرکت و اپراتور. آنها تا به حال موفق به کاهش هزینه های عملیاتی در حدود 33% و بهبود کیفیت با بیش از 25٪. آنها نیز کاهش می یابد اپراتور شماره 20 درصد.

پاداش بود و بر هر دو فرد و عملکرد تیم. به منظور افزایش کلی پاداش و مدیریت و مشورت کارکنان. همه موافقت کردند که تمام آینده پاداش باید مبتنی بر تیم. کارکنان خواهد بود پاداش بهتر در این راه.

نهان نتیجه

بدون هیچ دلیل روشنی اشتباهات کوچک به نظر می رسد در مناطقی که قبلا جذب فردی انگیزه. این اشتباهات را تحت تاثیر قرار تنها حدود 20 درصد از تمام اپراتورها. اما آنها تحت تاثیر ارزش پاداش و مشوق همه اپراتورها.

آن را به نظر می رسد که برخی از اپراتورهای تفسیر این حرکت به کل تیم پاداش بر اساس بدان معنی است که کاری که قبلا جذب فردی پاداش بود در حال حاضر کمتر مهم است.

در هر دو این نمونه یک کمال جایزه شده اند می تواند مفید باشد.

قوانین زمین

شما می توانید با معرفی یک کمال جایزه مگر اینکه پاداش خود را/تشویقی سیستم در حال حاضر عملکرد خوبی. این جایزه به پاداش “کامل” عملکرد نه فقط “خوب” عملکرد. که پایه و اساس.

شما باید در محل…

  • قابل اندازه گیری استانداردهای عملکرد برای هر یک از کارکنان و تیم

  • عملکرد موثر سیستم است که قادر به کارکنان برای دیدار با اهداف عملکرد

  • سیستم را قادر می سازد که کارکنان برای اندازه گیری عملکرد خود را حداقل هفتگی و روزانه ترجیح داده

  • خاص پاداش های ویژه ای برای هر یک از کارکنان که مطابق با استانداردهای عملکرد

  • سیستم به صورت منظم بررسی سیستم توسط کارکنان و یک سیستم برای پیاده سازی و اندازه گیری, کارمند, آغاز تغییرات

  • مطلق تاکید بر جلسه استانداردهای عملکرد: پاداش و مشوق های مثبت نتیجه جلسه استانداردهای

  • یک سیستم است که باعث می شود عملکرد پیشرفت آزادانه در دسترس است.

به عبارت دیگر شما نیاز به یک موفق و موثر عملکرد مبتنی بر پاداش و مشوق طرح در محل قبل از توجه به یک کمال پاداش.

آنچه که “کمال”?

شما در رسیدن به عملکرد “کمال” در هنگام هر فردی و تیم های درگیر در دیدار تمام مجموعه استانداردهای عملکرد.

این به معنی این نیست به جای پاداش برای رسیدن به استانداردهای. آن را انگیزه ای برای تشویق کارکنان برای رسیدن به تمام استانداردهای عملکرد و راه را از پاداش دستیابی به این هدف است.

و آن را در عین حال یکی دیگر از راه برای نگه داشتن کارکنان و مدیران با تمرکز بر عملکرد به جای رفتار.

نتيجه گيری

حتی موفق ترین پاداش و طرح های تشویقی می تواند خود را از دست دادن قدرت کامل در طول زمان است. کمال جایزه یک روش reinvigorating سیستم شما در حالی که حفظ و تقویت این تاکید و اهمیت موثر اندازه گیری در عملکرد شغلی.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.