قدرت شروع روز خود را با یک صبح زود

[ad_1]

شما سحر خیز و یا کسی که می شود از رختخواب آخرین لحظه ممکن است به منظور رسیدن به محل کار در زمان ؟ اگر شما سقوط به طبقه دوم اجازه دهید من به شما بگویم یک راز کوچک وجود دارد که قدرت گرفتن در اوایل شروع روز خود را که باعث می شود شما احساس می کنید فوق العاده قبل از اینکه شما حتی قدم زدن به بیرون درب. اجازه دهید من با شما به اشتراک گذاشتن چرا شما می خواهید برای تبدیل شدن به یک سحر خیز و شروع زود هنگام به روز خود را.

اوایل Risers احساس یک حس موفقیت است قبل از هر کس دیگری روز آغاز می شود

یکی از بزرگترین مزایای برای من اوایل رو به افزایش است که قبل از روز خود را حتی واقعا آغاز می شود, شما در حال حاضر احساس می کنید مانند شما انجام شده بسیار است و خود را به انجام لیست است که شاید در حال حاضر نیمی از راه را انجام داده است. ناگهان بعد تبدیل به یک کل خیلی بیشتر قابل کنترل و شما احساس بزرگ! اگر شما از رختخواب اواخر شما احتمالا فقط مدیریت برای رسیدن به محل کار در زمان و بدون داشتن هر چیزی را انجام داده و سپس در زمانی که شما به خانه در شب همه به شما می گویند این است که شما شده اند به کار می کنند اما اگر شما از خواب بیدار اوایل شما باید یک لیست کامل از چیزهایی که انجام می شود در زمانی که شما به خانه از محل کار.

دریافت صلح آمیز شروع

همیشه احساس می کنم با عجله آزار و مثل شما فقط می خواهید به کم کردن سرعت کمی ؟ خوب از خواب بیدار زودتر! هنگامی که شما از خواب بیدار زودتر شما هم به آرام و صلح آمیز شروع روز خود را. زمان را فقط به نشستن در سکوت و احساس آرامش قبل از اینکه شما حتی با قرار دادن یک پا تخت خود را. من شخصا استفاده از برخی از زمان من در صبح به دعا و انجام برخی از تمرینات کششی و قدرتی کمی بعد از آن) و می گویند برخی از اظهارات مثبت.

شروع روز خود را با قدردانی

یکی از صبح من روال این است که نگه داشتن یک مجله قدردانی. برخی از مردم این کار را در شب اما من در بر داشت که با نگه داشتن مجله من در صبح من شروع روز با یک نگرش مثبت و کمک می کند تا به نگه داشتن من بیشتر مثبت در طول روز بیش از حد.

هنگامی که روز می رود دیوانه

شما می دانید کسانی که در روز هنگامی که گاهی اوقات همه چیز را فقط به نظر می رسد به رفتن دیوانه ؟ شما تا به حال می خواستم برای انجام یک کل بسیاری از مسائل و پس از آن روز اتفاق می افتد و همه چیز فقط از کنترل خارج شود و به شما در پیدا کردن شما انجام داده اند ، خوب بیدار شدن از خواب در اوایل بدان معنی است که شما باید برخی از زمان در صبح برای گرفتن برخی از چیزهایی که انجام می شود قبل از روز شروع به مارپیچی. حتی اگر در 8 جهان از هم جدا می افتد شما هنوز هم می توانید می گویند شما چیزی قبل از آن.

مهم نیست که اگر شما سحر خیز و یا بعد از سحر, من شما را تشویق به سعی کنید زود افزایش در حالی که برای و فواید. مهمتر از همه توسعه یک نگرش خوب و درک مزایای اولیه به دلیل افزایش و سپس آن را خواهد شد بسیار ساده تر به انجام. شروع روز خود را سازنده اما صلح آمیز است. احساس یک حس موفقیت شما به عنوان راه رفتن از درب و اگر همه اشتباه می رود حداقل شما می دانید که شما تا به حال یک صبح به خیر.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.