موفق مهارت های سرپرستی

هر کس در یک زمان یا دیگر تبدیل خواهد شد مسئول برای مراقبت و هدایت شخص دیگری. می توان آن را پدر و مادر و معلم یا یک استاد راهنما. در زندگی من بسیاری را تجربه کرده اند که سقوط در این گروه که تحت تاثیر من در راه مثبت. من همین حالا اعلام می شود کامل استاد راهنما, اما من درک می کنم آنچه باعث می شود برخی از ایستادگی بیش از دیگران است. من شده اند قادر به فیلتر کردن کمتر از روش های مطلوب اما مهم تر از یادگیری از افرادی که دانستن اسرار موفق بودن سرپرستان.

به عنوان شما را از طریق زندگی هر کس در سراسر چند نفر را ساخته اند که تأثیر عمده ای در زندگی خود را. هنگامی که شما فکر می کنم از با نفوذ ترین افراد در زندگی خود بیشتر خواهد شد و تشخیص این آشنا مهارت ها و پیاده سازی آنها. برخی از درک این اسرار اما سازگار نیست در تمرین آنها. موفق ترین درک هر یک از این مهارت ها و تمرکز بر روی بهبود هر یک در زندگی روزانه خود را. لیست زیر به شرح مختصری از این مهارت ها و نحوه پیاده سازی آنها:

نظارت تکنیک های, مراحل 1-8

“مجموعه ای روشن و اهداف شرکت”

“مجموعه واقع بینانه تکمیل جدول زمانی”

“اطمینان از آموزش مناسب و ابزارها”

“شرکت عادلانه و سازگار”

“تشویق به تفکر نوآورانه”

“اعتماد و تایید”

“پیشرفت آماده سازی”

“تقدیر”

“مجموعه ای روشن و اهداف شرکت”… هر کارمند باید بدانید ضروری خود را اهداف شرکت. به نظر می رسد مانند حس مشترک است که هر کس می دانم که این شرکت اهداف کلی. اما این شگفت انگیز است زمانی که شما صحبت کردن با همکاران که نمی به طور کامل آن را درک. به عنوان سرپرست, شما نمی توانید فقط فرض زیردستان خود آگاه هستند.

من برای یک سازمان است که مورد نیاز هر کارمند به حضور اجباری آموزش سالانه. این جلسات طراحی شده بودند به نقد و بررسی آژانس اهداف در جزئیات خوب. هر یک از کارکنان امضا شد در هر یک از آموزش های بلوک. هدف از این آموزش کاملا مطمئن شوید که هر کس در همان ورق کاغذ که آن را به درک ما اهداف کلی. علاوه بر این آموزش های به روز شده به عنوان مورد نیاز به ریز لحن هر گونه اصلاح به ما اهداف شرکت. به عنوان سرپرست شما هرگز نمی توانید فرض کنیم مردم خود را می دانم که خود را در اهداف شرکت. به اطلاع کارکنان را درک و قدردانی “تصویر بزرگ” و ماندن تمرکز بر آنچه مهم است و از همه مهمتر محدود است.

“مجموعه واقع بینانه تکمیل جدول زمانی”… به عنوان سرپرست این مهم است که به واقع بینانه تنظیم جدول زمانی برای تکمیل وظایف. شما متخصص است که می داند آنچه در یک زمان معقول برای تکمیل کار داده شده است. اگر به شما در تنظیم اهداف غیر واقعی آن را می گوید زیادی در مورد تخصص خود را. اگر شما این را نمی دانید, شما ممکن است در اشتباه است. اما اگر به شما در تنظیم جدول زمانی واقع بینانه برای انجام وظایف خاص کارکنان خود را احترام به تصمیم گیری های خود را. و بالعکس ویزا شما از دست دادن احترام اگر شما نمی تعیین واقع بینانه تکمیل جدول زمانی.

“اطمینان از مناسب آموزش و ابزار”… داشتن آموزش مناسب و ابزار برای به انجام رساندن وظایف شرکت به نظر می رسد مانند حس مشترک است, اما آن را اغلب نادیده گرفته شده و یا دست کم گرفته شده توسط مدیران. آن را ضروری است که شما را در درک چگونه به شناسایی مهارت و ابزار کمبود. آن را نیز بسیار مهم برای نگه داشتن خود را شخصی سطح مهارت در تاریخ همتراز با همیشه در حال تغییر جهان از فن آوری و روند. آیا دست کم گرفتن اهمیت آموزش مربی.

شما همیشه باید تشویق کارگران خود را به ورودی در آموزش است. به شما در تنظیم استانداردهای اما شما باید پذیرای ایده های جدید. علاوه بر این, شما باید نیاز به زیردستان خود را حفظ پاسخگویی برای شرکت ابزار و شناسایی کمبودها به شما به عنوان استاد راهنما.

“شرکت عادلانه و سازگار”… هر کسی که مسئول است باید همیشه به یاد داشته باشید برای همیشه شرکت عادلانه و سازگار با تمام زیردستان خود را. اینکه شرکت با یک کارمند بدان معنی است که آنها درک کنند که وجود دارد شرکت عواقب اگر آنها هم نقض سیاست و یا موفق به دیدار با استانداردهای شرکت و یا اهداف.

درمان کسی که نسبتا به معنی درمان هر کارمند بدون درمان ترجیحی. آن را بسیار دشوار است برای کاملا بی طرفانه در هنگام برخورد با یک بازیگر در مقابل یک کم مجری, اما از آن است که یکی از مهم ترین صفات به عنوان یک راهنما. شما از دست دادن ارزش و احترام از همکاران خود را اگر شما تا کنون تلقی به هر کسی درمان ترجیحی. هنگامی که شما از دست دادن این احترام آن را تقریبا غیر ممکن است به دست آوردن مجدد.

سازگار بودن یک منطقه است که اغلب دست کم گرفته شده توسط مدیران. سازگار بودن در مورد چگونه شما عمل می کنند روز به روز بحرانی است. به عنوان یک مدیر مهم است که حرفه ای هنگامی که مواجه با یک کارمند عصبانی. هنگامی که شما آرام باقی می ماند و باقی می ماند سازگار با سیاست های شما باقی خواهد ماند و حرفه ای. من باور بودن سازگار است و یکی از بزرگترین دارایی های خود به عنوان یک مدیر.

“تشویق به تفکر نوآورانه”… همه مدیران باید تشویق تفکر نوآورانه. هر کارمند مهم است و کمک خواهد کرد که آنها احساس خود را به ورودی های مهم این شرکت است. اگر آنها درک عدم بهره از مدیریت و یا هیچ کس زیر را از طریق آنها را متوقف خواهد کرد ورودی های آینده.

هنگامی که یک کارمند می داند که ورودی خود را با ارزش است و آنها را حفظ خواهد کرد یک طرز فکر به دنبال بهبود است. ورودی خود بسیار ارزشمند برای موفقیت شرکت خود را. شما همچنین می توانید تشویق تفکر خلاق از طریق رسمی یا غیر رسمی سیستم پاداش.

“اعتماد و تایید”… اعتماد و تایید حیاتی است برای سرپرستان که مسئول کارکنان است که تحت نظارت مستقیم. اعتماد تنها می تواند به دست آورده اما این مهم است که به بررسی کنید. این می تواند در صورت بی طرفانه کارمند بازخورد مشتری.

هنگامی که شما نماینده خود را در سازمان شما در حال نشان دادن اعتماد خود را در توانایی خود را. سرپرستان که درک اعتماد اجازه می دهد تا کارکنان برای انجام در اوج خود است. و بالعکس کسانی که میکرو مدیریت ارتباط یک تصویر از بی اعتمادی و بد است. خود را بالا نوازندگان درک اهمیت اعتماد متقابل خواهد شد و نه تهدید آن را به عملکرد ضعیف.

“پیشرفت آماده سازی”… تمام سرپرستان باید درک اهمیت آماده سازی زیردستان خود را برای پیشبرد حرفه ای. همه کارکنان می خواهید برای تبدیل شدن به مدیران اما همه کارکنان می خواهید برخی از نوع پیشرفت است. این می تواند یک پرداخت ساختار پیشرفت است. این می تواند یک ارتقاء در عنوان تنها. اما این مهم است که آنها درک کنند که شما علاقه مند هستید و می توانید آنها را با ارائه اطلاعات در مورد چگونه به بهبود خود را در این شرکت است. این مهم است که شما باید این اطلاعات را در فرم نوشته شده است بنابراین بدون ابهام.

“تقدیر”… من شخصا احساس می کنم این است که اغلب نادیده گرفته شده در زمینه مدیریت. نیاز اساسی به احساس قدردانی برای انجام کار مهم است. هنگامی که یک کارمند احساس قدردانی آنها را حتی سخت تر برای شما. هنگامی که یک تابع کامل کار می کند و آن را به خوبی به آنها بگویید که شما آن را درک. شما هرگز نمی توانید فرض کنیم کارگران خود را درک کنند که چگونه شما احساس می کنید در مورد کار خود را. ساده با تشکر از شما برای یک کار خوب انجام می شود می رود راه طولانی و آن را هزینه یک پنی.

در نتیجه این تکنیک بسیار آسان برای به یاد داشته باشید و دنبال کنید. اگر شما آنها را درک و آنها را در عمل شما ایستادگی کردن به عنوان سرپرست خوب. من مطمئن هستم که این مقاله کمک خواهد کرد که شما را در شخصی و کسب و کار زندگی است. اگر دوست دارید این مقاله لطفا با تصویب آن به همراه دوستان خود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *